برنامه های آینده
1397/04/14

 

کارگاهها و دوره های آینده :

1- دوره جامع شناختی رفتاری - CBT

2- گشتالت درمانی

3- سایکو درام

4- گروه درمانی طرحواره محور

5- تشخیص و درمان اختلالات شخصیت با رویکرد طرحواره درمانی

6- سوپرویژن ۱ و ۲ تحلیل رفتار متقابل - TA

7- توانمند سازی بانوان - برندینگ

8- مهارتهای زندگی ویژه کودکان و نوجوانان

9- سوپرویژن کودک و نوجوان

10- دوره مربیگری / درمانگری مادر و کودک

11- زبان بدن - body language