معرفی سایت

سامانه ساهانا به منظور گسترش و پيشبرد علم روانشناسي و توسعه كمي و كيفي نيروهاي متخصص و نیز جهت بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي، از اردیبهشت سال 1394 آغاز به کار کرد و در این راستا با ايجاد و تحكيم روابط علمي و تحقيقاتي در سطح ملي و بين‌المللي بين محققان و متخصصان و نیز همكاري با نهادهاي اجرائي- علمي و پژوهشي، سعی در تحقق این اهداف و ارتقاء هر چه بیشتر آن را دارد. بدین منظور، این سامانه بعنوان پل ارتباطی جهت ارتقاء سطح دانش متخصصان سلامت روان ، با برگزاری دوره ها و کارگاه‌های عمومی(جهت ارتقاء سطح سلامت روانی جامعه) و دوره ها و کارگاه‌های تخصصی(برای پزشکان و متخصصین) و نیز برگزاری سمینارها، همایش ها و نمایشگاههای مرتبط و همچنین برگزاری دوره‌های اینترنشیپ و کنفرانس‌های بین المللی، راهی جدید برای آشنایی متخصصان ، دانشجویان و اساتید با یکدیگر و نیز آشنایی با سایر اندیشمندان کشورهای مختلف را ایجاد نموده است و امیدواریم در این راه با همفکری و روشنگری با ما همراه باشید.